Saturday, July 9, 2011

40 AMALAN WANITA KE PINTU SYURGA...(Peringatan 17)


Peringatan 17 - Sabar Menghadapi Ujian

Daripada Ummu Al-Ala' dia berkata: Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit, lalu beliau berkata:
"Gembiralah wahai Ummu Al-Ala. Sesungguhnya sakit orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak."

Wahai saudari muslimahku!
Sudah barang tentu engkau akan menghadapi cubaan di dalam kehidupan dunia ini. Allah menurunkan cubaan kepada-mu agar Dia dapat menguji imanmu, apakah engkau akan sabar ataukah engkau akan marah-marah, dan adakah engkau reda terhadap takdir Allah?

"Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal (yang belayar) di laut seperti gunung-gunung. Jikalau Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur." (As-Syura:32-33)

"Dan, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah:177)

"Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar." (Ali-'Imran:146)

"Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl:96)

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (Az-Zumar:10)

Bahkan engkau akan mengetahui bahawa keberuntungan pada hari kiamat dan keselamatan dari nereka akan menjadai milik orang-orang yang sabar. Firman Allah:

"Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, (sambil mengucapkan): 'Salamun 'alaikum bima sobartum'. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (Ar-Ra'd:23-24)

Engkau harus tahu bahawa Allah mengujimu menurut kadar iman yang engkau miliki. Apabila kadar imanmu berat, Allah akan memberikan ujian yang lebih keras. Apabila ada kelemahan dalam agamamu, maka cubaan yang diberikan kepadamu juga lebih ringan. Perhatikanlah riwayat ini:

Dari Sa'id bin Abi Waqqash radiyallahu 'anhu dia berkata:
Aku pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling keras cubaannya?"

Beliau menjawab: "Para Nabi, kemudian orang pilihan dan orang pilihan lagi. Maka seseorang akan diuji menurut agamanya. Apabila agamanya merupakan (agama) yang kuat, maka cubaannya juga berat. Dan, apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia akan diuji menurut agamanya. Tidaklah cubaan menyusahkan seorang hamba sehingga ia meninggalkannya berjalan di atas bumi dan tidak ada satu kesalahanpun pada dirinya."

Rasulullah SAW berkata:
"Cubaan tetap akan menimpa diri orang mukmin dan mukminah, anak dan juga hartanya, sehingga dia bersua dengan Allah dan pada dirinya tidak ada lagi satu kesalahannya."

Begitulah yang semestinya engkau ketahui, bahawa sabar menghadapi cubaan dunia akan mewarisi syurga.

Empat hal termasuk simpanan syurga, iaitu menyembunyikan musibah, menyembunyikan (merahsiakan) sedekah, menyembunyikan kelebihan dan menyembunyikan sakit.

Perbaharuilah imanmu dengan lafaz la ilaha illallah dan carilah pahala di sisi Allah kerana ujian yang menimpamu. Janganlah sekali-kali engkau berkata: "Andaikan hal ini tidak terjadi", tatkala menghadapi takdir Allah. Sesungguhnya tidak ada taufik kecuali dari sisi Allah.

No comments:

Post a Comment